Dalhin ang dalawang kabataang babae sa isang hotel para makipaglokohan sa isa't isa