Ang matagumpay na pag-takeoff kasama ang malusog na batang piloto