Kakauwi pa lang galing sa business trip, itinulak niya ako pababa at siniko