Ipinakita ng Hotgirl World Cup ang mga lumang video clip