VEC-606 Napakakulit ng kapatid ng asawa ko...

 naglo-load 

"Isang titi na ang isang babae ay dumating sa kanyang sariling kusa?" Si Tomomi, na kinunsulta tungkol sa walang lunas na ugali ng pangangalunya ng kanyang asawa, ay labis na nagulat sa hindi inaasahang dahilan. Ito ay isang masamang biro. Frustrated sa asawang walang pagsisisi, nakaisip ng biro si Tomomi. "Kung masyado kang nagsasalita, ipakita mo sa akin ang iyong mapagmataas na titi ngayon din!" TOMOMI, na kukutyain siya bilang parusa sa paggawa ng mga dahilan para magpakita sa kanyang harapan. Nagsimulang sumakit ang katawan ni Tomomi sa pagtitig pa lamang dito mula sa pagkagulat, at matalas na mata niyang pinupuntirya ang pagkakataong makapasok.

VEC-606 Napakakulit ng kapatid ng asawa ko...