Inaalagaan ng puta ang sarili mula sa banyo hanggang sa kama