PME-018 Ang binata ay masigasig na inaalagaan ng kanyang nakababatang kapatid na babae

 naglo-load 

Ang binata ay masigasig na inaalagaan ng kanyang nakababatang kapatid na babae mula sa sala hanggang sa kwarto

PME-018 Ang binata ay masigasig na inaalagaan ng kanyang nakababatang kapatid na babae