Ms. Xuan, ang departamento ng human resources, ay mahalay...