101521-001-CARIB Ang mga babaeng estudyante ay nagsasanay sa paggawa ng pelikula