Ang mga matandang kalabaw ay gustong manginain ng mga batang damo