Nililigawan ang asawa ko sa matalik kong kaibigan....