Isang batang babae sa nayon ang natutong gumawa ng mga kuweba para kumita ng pera