URKK-071 Để vợ sang chăm bố chồng bại liệt và cái kết


Riko, người làm việc cho một công ty cải tạo, sống với người mẹ ốm yếu của mình. Anh ta được biết rằng anh ta sẽ khiếu nại về những bất cập của công trình, và anh ta muốn tự lo đồ đạc cá nhân, không muốn mất việc. Yêu cầu không chỉ chăm sóc bình thường mà còn xử lý thấp hơn. "Anh đã nói là anh sẽ làm bất cứ việc gì mà! Đây cũng là một công việc!" Lúc đầu, tôi miễn cưỡng buộc phải đối phó với cô ấy, nhưng khi bộ ngực lớn của tôi được cọ xát và tôi trở nên ngoan ngoãn, dần dần ...

URKK-071 Để vợ sang chăm bố chồng bại liệt và cái kết

URKK-071 Để vợ sang chăm bố chồng bại liệt và cái kết